Introduction

Today we are facing four core problems in software development.

Time goes fast, and here we are in the cloud market for over two years. During this time, we had many occasions to talk with DevOps Engineers working for various size organizations, and we had to answer what candidate type would be the best employee for us. We came across…

Let’s imagine that you are a system administrator and you are around the year 2000. You have only one server. How does your configuration look? It’s quite possible that you don’t have any reusable configuration and everything is in your head. You are the best, you know how to set…

In a few months, it will be 17 years since I started working remotely. In reality, from the start I worked more than 40 hours a week, especially in the early years which were very demanding, sometimes there were weeks and months when I worked for about 16 hours a…

Different people have different sources of motivation. It’s possible to write a lot about it, I will focus only on one negative source and move on to the positives. Some people are motivated by small rewards, these people often have very low self-esteem. You have to think sometimes why we…

Some time ago I moved to a place that is somewhat different in customs from the Western world. In the place where I live, thefts are so rare that it can be assumed that they do not exist.

On the scooter in the photo you can see our purchases, we…

Jakiś czas temu wyprowadziłem się do miejsca, które trochę różni się obyczajami od zachodniego świata. W miejscu gdzie przebywam, kradzieże są tak rzadkie na tyle, że można uznać że nie istnieją.

Na skuterze na zdjęciu widać nasze zakupy, kupujemy dość dużo owoców na kilka dni, koszt takich zakupów, to jakaś…

Różni ludzie mają różne źródła motywacji. Można o tym pisać bardzo dużo, ja się skupię tylko na jednym negatywnym źródle i przejdę do pozytywów. Niektórzy motywują się bardzo niskimi pobudkami u których źródeł często leży niska samoocena. Trzeba się zastanowić czasami dlaczego biegniemy i dlaczego chcemy być szybsi, lepsi od…

Za kilka miesięcy minie 17 lat od momentu, kiedy zacząłem robić pierwsze projekty w sposób zdalny. Praktycznie od zawsze pracowałem więcej niż 40 godzin tygodniowo, w pierwszych latach zdarzały mi się nawet tygodnie i miesiące, kiedy pracowałem po 16 godzin dziennie, przez co finalnie mogłem realizować kilka projektów w jednym…

Cezary Olborski

CTO, Co-Founder & CEO

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store