Introduction

Today we are facing four core problems in software development.

  1. Architectures became more and more distributed, so now we don’t build one application, but we have to build a bunch of micro applications talking to each other. It complicates infrastructure a lot, especially if these microservices were badly designed, with several ideas for configurations, runtime approaches, logging, security, monitoring, and even health checks. …


Time goes fast, and here we are in the cloud market for over two years. During this time, we had many occasions to talk with DevOps Engineers working for various size organizations, and we had to answer what candidate type would be the best employee for us. We came across many job offers, and some organizations wanted to hire us as well. DevOps Engineer is a very popular position, and it should be clear what skills we can expect and what should be a career path for this role. …


Let’s imagine that you are a system administrator and you are around the year 2000. You have only one server. How does your configuration look? It’s quite possible that you don’t have any reusable configuration and everything is in your head. You are the best, you know how to set up and keep some type of Linux system alive and it’s enough for you and for people who pay for your work. How does a situation look when you have to set up a new server? Probably you start from scratch. …


In a few months, it will be 17 years since I started working remotely. In reality, from the start I worked more than 40 hours a week, especially in the early years which were very demanding, sometimes there were weeks and months when I worked for about 16 hours a day, it made it possible to work on a few projects at the same time. In the first year, I thought more time means more productivity. More hours => more code. Without decreasing quality and accumulating fatigue. I realized very fast, it’s not so simple and from that moment I…


Different people have different sources of motivation. It’s possible to write a lot about it, I will focus only on one negative source and move on to the positives. Some people are motivated by small rewards, these people often have very low self-esteem. You have to think sometimes why we run and why we want to be faster and better than others. Why do we want to be different and why do we insist that only our ideas can be implemented? Is the fact that I personally win also apply to the team I work for? Low self-esteem often comes…


Some time ago I moved to a place that is somewhat different in customs from the Western world. In the place where I live, thefts are so rare that it can be assumed that they do not exist.

On the scooter in the photo you can see our purchases, we buy quite a lot of fruits for a few days, the cost of such purchases is a quarter of a typical monthly salary in this region. I leave everything on my scooter, the same with helmets. …


Jakiś czas temu wyprowadziłem się do miejsca, które trochę różni się obyczajami od zachodniego świata. W miejscu gdzie przebywam, kradzieże są tak rzadkie na tyle, że można uznać że nie istnieją.

Na skuterze na zdjęciu widać nasze zakupy, kupujemy dość dużo owoców na kilka dni, koszt takich zakupów, to jakaś ¼ typowego miesięcznego wynagrodzenia w tym regionie. Zostawiam wszystko na skuterze, to samo z kaskami. Mam tutaj znajomych którzy nie mają żadnych zamków w domu, a standardem jest, że jak te zamki są, to jest to jakaś kłódka na drzwiach, które można by otworzyć mocniejszym kopnięciem.

Jeżeli nie ma kradzieży…


Różni ludzie mają różne źródła motywacji. Można o tym pisać bardzo dużo, ja się skupię tylko na jednym negatywnym źródle i przejdę do pozytywów. Niektórzy motywują się bardzo niskimi pobudkami u których źródeł często leży niska samoocena. Trzeba się zastanowić czasami dlaczego biegniemy i dlaczego chcemy być szybsi, lepsi od innych. Dlaczego chcemy się odróżnić i dlaczego wymusić realizację naszego pomysłu. Czy to że ja osobiście wygram jest też wygraną zespołu w którym pracuję? Z niskiej samooceny często wychodzi potrzeba ciągłego porównywania się, a za sukces uznaje się wygraną w takim właśnie porównaniu. Mam ileś lat i jestem w jakimś…


Za kilka miesięcy minie 17 lat od momentu, kiedy zacząłem robić pierwsze projekty w sposób zdalny. Praktycznie od zawsze pracowałem więcej niż 40 godzin tygodniowo, w pierwszych latach zdarzały mi się nawet tygodnie i miesiące, kiedy pracowałem po 16 godzin dziennie, przez co finalnie mogłem realizować kilka projektów w jednym czasie. W pierwszym roku miałem podejście, że więcej znaczy więcej. Więcej godzin => więcej kodu i tylko tyle. Bez spadku jakości i skumulowanego zmęczenia. Szybko się przekonałem, że to nie takie proste i od tego czasu zacząłem sam siebie traktować jak szczura do testów, na którym sprawdzałem, co można zrobić…

Cezary Olborski

CTO, Co-Founder & CEO

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store