Jakiś czas temu wyprowadziłem się do miejsca, które trochę różni się obyczajami od zachodniego świata. W miejscu gdzie przebywam, kradzieże są tak rzadkie na tyle, że można uznać że nie istnieją.

Na skuterze na zdjęciu widać nasze zakupy, kupujemy dość dużo owoców na kilka dni, koszt takich zakupów, to jakaś…

Różni ludzie mają różne źródła motywacji. Można o tym pisać bardzo dużo, ja się skupię tylko na jednym negatywnym źródle i przejdę do pozytywów. Niektórzy motywują się bardzo niskimi pobudkami u których źródeł często leży niska samoocena. Trzeba się zastanowić czasami dlaczego biegniemy i dlaczego chcemy być szybsi, lepsi od…

Cezary Olborski

CTO, Co-Founder & CEO

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store